SERVICE EUR
Prvi pregled s ponudom predračuna 35 €
Panoramski snimak 30 €
CBCT po kvadrantu 50 €
Kontrolni pregled 35 €
RVG kontrolni snimci 15 €
Skidanje tvrdih i mekih naslaga 50 €
Poliranje zuba s fluoridacijom 20 €
Pečaćenje fisura 30 €
Jednoplošni ispun 45 €
Dvoplošni ispun 55 €
Troplošni ispun 60 €
Trepanacija 15 €
Devitalizacija zuba (Toxavitom) 40 €
Endodontsko liječenje zuba po kanalu 105 €
Revidirano endodontsko liječenje 205 €
Fiber post nadogradnja 65 €
Estetska kompozitna nadogradnja 100 €
Kompozitni splint Ribbond trakom po zubu 40 €
Vađenje zuba 50 €
Vađenje zuba sa šivanjem rane 55 €
Komplicirano vađenje zuba 105 €
Kirurško vađenje zuba 105 €
Sinus lifting mali 650 €
Sinus lifting veliki 800 €
Udlaga za terapiju bruksizma 65 €
Augmentacija 205 €
Regeneracija koštanih defekata resorptivnom membranom 205 €
Regeneracija koštanih defekata titanskom membranom 205 €
Struganje i poliranje korjenova po zubu (kiretaža) 60 €
Struganje i poliranje korjenova po kvadrantu 105 €
Struganje i poliranje korjenova po kvadrantu FLAP metodom 210 €
Gingivektomija po kvadrantu 105 €
Šivanje gingive 35 €
Dentium implantat 550 €
Dentium implantat 550 €
Abutment 100 €
Gingivo former 100 €
Pokrovni vijak 50 €
Anestezija 10 €
Metal keramička kruna 250 €
Cirkon keramička kruna 350 €
Privremena laboratorijska kruna 65 €
Privremena kruna 30 €
Keramički inlay (onlay) overlay 305 €
Kompozitni inlay (onlay) overlay 105 €
Skidanje stare krune 25 €
Skidanje starog mosta po nosaču 25 €
Privremena proteza s više od 5 članova 505 €
Totalna definitivna proteza 1000 €
Privremena proteza do 5 članova 300 €
Totalna proteza s metalnom bazom 1000 €
Parcijalna proteza s metalnom bazom 1000 €
Reparatura proteze 70 €
Podlaganje proteze 70 €
Prečka po čeljusti 1000 €
CeKA anker 250 €
Izbjeljivanje zuba 200 €
Izbjeljivanje zuba s udlagom 270 €
Aplikacija zubnog nakita 70 €
Sportska udlaga 100 €
Michiganska udlaga 100 €
Pjskarenje po čeljusti 30 €
Keramička ljuska 300 €
Apikotomija zuba 205 €
Pjeskarenje po čeljusti uz poliranje 40 €

Chancen

Zahlungen